Unna har utfört en mängd offentliga utsmyckningsuppdrag, ofta lekplatser, där form och funktion går hand i hand. Till vänster ser vi sälar i trä vid Öster Mälarstrand i Västerås, skapade 2007. Nedan finns ytterligare exempel.


I samarbete med timmerman Ulf Elthammar. 1996


Vikingaskepp i trä, i samarbete med timmerman Ulf Elthammar. 1998


Planering och utförande av fyra lekplatser. "Pussniglar" i fiberbetong, lekhus och drakar i trä.
I samarbete med landskapsarkitekt Joakim Malmström. 2009-11.


I samarbete med Mälark. Vänster: Skalbagge, Bostads AB Mimer 2000. Höger: Björn i fiberbetong, Aroseken 2001.© Unna Katz 2013 xxxxx Vångsta 70, 725 92 VÄSTERÅS xxxxx 070-322 61 04 xxxxx unnakatz@msn.com