SAMSAS – ett projekt om fred med barnet i centrum startade på 4:e teatern december 2005 i samband med premiären av teaterpjäsen Pojken med de gröna fingrarna. Projektet inbegrep samarbeten med skolklasser och konstnärer i Västerås, varav Unna Katz var en. Här är några bilder från processen med elever på Hammarbyskolan, vilket så småningom resulterade i en stor fedsskulptur med 30 av barnens händer i gjutet glas. Skulpturen är placerad på Culturen i Västerås. En mindre skulptur av samma slag syns ovan.


Tittskåp på Apalbyskolan i Västerås.
Ett utsmyckningsuppdrag som Unna gjorde med elever i åk 8 på Apalbyskolan 2011. Befintliga fördjupningar i väggen användes. Åtta grupper arbetade med varsitt tittskåp. Materialet var t ex tyg, ståltråd, pärlor, ljusslingor, speglar, plexiglas, plastlera, trä och färg. En av utmaningarna var hur eleverna tog sig igenom planering, uppbyggnad och idéer i ett samarbete, utan att själv försvinna som kreativ idéskapare eller omvänt ta över hela processen.Upplevelsepark på Vallby i Västerås.
Ett samarbete mellan Vallbyprojektet, konstnärer, landskapsarkitekt och skatebyggare där Unna medverkade. Processen finns beskriven i en folder, varifrån bilderna är hämtade. Det finns mer att läsa på Mimers hemsida.MATERIAL ATT LADDA NER.
Här till höger finns länkar till utvärderingar från ett flertal projekt som Unna gjort inom Skapande skola.

Apalbyskolan åk 6
Apalbyskolan åk 8
Bäckbyskolan
Kristiansborgsskolan
Trollbacksskolan
Önsta, särskolan© Unna Katz 2013 xxxxx Vångsta 70, 725 92 VÄSTERÅS xxxxx 070-322 61 04 xxxxx unnakatz@msn.com