Nordanby äng – gestaltningsuppdrag för ett nybyggt bostadsområde i Västerås


Nordanby gård var det enda välbevarade exemplet inom Västerås kommun på de under 1800-talet vanligt förekommande ”landerierna” (lantliga borgarresidens med jordbruk). Huvudbyggnaden nära Bergslagsvägen finns kvar men ekonomibyggnaderna förstördes vid en brand 2003. Västerås Stad som äger fastigheten och arrenderat ut den beslöt efter branden att arrendet skulle upphöra och ett nytt bostadsområde byggas på marken. Så småningom sattes planen i verket och temat för byggnadsprojektet har blivit ”På landet”, för att anknyta till platsens historia.

Uppdragsgivare: Bostads AB Mimer
Projektperiod: 2017-2018
Uppgift: Konst till 13 trapphus i de nybyggda
hyreshusen samt en skulptur till utemiljön.
Utförande: Unna har tagit fasta på temat ”På landet” i sin gestaltning. De 13 entréerna har fått varsin mosaik inspirerade av lantgårdens djur och miljö. Mosaikerna är 120x230 cm och de flesta har inbyggd LED-belysning. Ingående material är mosaik, glas och skiffer. De har utförts i Unnas ateljé och sedan monterats på plats. Till innergården har Unna skapat en skulptur i grythytteskiffer.

SE BILDSPEL >>

LADDA HEM INFOBLAD SOM PDF >>© Unna Katz 2013 xxxxx Vångsta 70, 725 92 VÄSTERÅS xxxxx 070-322 61 04 xxxxx unnakatz@msn.com