Unna Katz bor i ett egenuppfört hus strax utanför Västerås och har arbetat som konstnär sedan 1989. Materialet är olja, akvarell, trä, betong, järn, glas och sten (skiffer). Unna utför offentliga utsmyckningsuppdrag och större konstprojekt där sociala eller pedagogiska aspekter vävs in. Slutprodukten har ofta en funktion i det offentliga rummet. Unna håller även kurser i sin ateljé hemma i Vångsta.


ANTIKMÄSSAN ÄLVSJÖ 15-18 FEBRUARIJag ställer ut i Galleri Heras monter C13:55 och finns på plats
Öppettider
Torsdag kl 10:00 - 19:00
Fredag kl 10:00 - 18:00
Lördag kl 10:00 - 18:00
Söndag kl 10:00 - 17:00

Mer info på mässans hemsida


Offentlig utsmyckning för nya bostadsområdet Nordanby Äng i Västerås. Totalt
13 trapphus har försetts med konstverk, samtliga har inbyggd LED-belysning.
Material: mosaik, glas och skiffer. Uppdragsgivare: Bostads AB Mimer.


© Unna Katz 2013 xxxxx Vångsta 70, 725 92 VÄSTERÅS xxxxx 070-322 61 04 xxxxx unnakatz@msn.com